Rambler's Top100

KRASIŃSKI

I pokolenie

1. SŁAWOMIR

( - żył 1377)

Sąd ziemski ciechanowski oznaczył mu w 1372 r. granice Krasnego, od własności sąsiedniej Niedomysła. Wspólnie z Krystynom z Drozdzina, nabył w 1377 r. Czernice, w ziemi ciechanowskiej, od Pełki z Czernic.

II pokolenie

2/1. ROSŁAW

3/1. JASIEK

( - nie żył 1405)

x Śmichna

( - żyła 1405)

III pokolenie

4/2. DOBIESŁAWA

( - żyła 1401)

Otrzymawszy 50 kóp groszy pragskich, odstąpiła 1401 roku w Ciechanowie, bratu swemu stryjecznemu Sławomirowi, części swoje na Krasnem i Rembowie.

5/2. SŁAWOMIR (SŁAWEK)

Sędzia ziemski rożański i makowski, w latach 1427 - 1451, otrzymał 1421 r. od ks. Jana starszego Mazowieckiego, prawo chełmińskie dla Krasnego, Rembowa i Strzygowa, a 1422 r. takież prawo dla Јaniąt. W 1426 r. nabył od ks. Jana Mazowieckiego 20 włók lasu Gdzew, obok Krasnego położonego, 1436 r. dziesięć łanów na Grudusku, a 1438 r. otrzymał, od ks. Bolesława Mazowieckiego, dziesięć włók obok Јaniąt.

IV pokolenie

6/5. SŁAWOMIR

Po nim idą Szczuccy

7/5. STANISŁAW

Po nim idą Rembowscy

8/5. FALISŁAW

Po nim idą Łanieccy

9/5. MAŁGORZATA

x Stefan z Dzierżonic Siestrzonek

10/5. JAKÓB z Pienic

Po nim idą Pienieccy

11/5. MIKOŁAJ

( - nie żył 1491)

Stolnik ciechanowski w latach 1468 — 1483, założył Wolę Krasińską i nabył Zalesie. W 1477 r. zeznał zapis fundacyjny na kościół w Krasnem.

x Katarzyna

( - nie żyła 1477)

V pokolenie

12/11. EWA

x 1. Chodupski (Chodowski)

x 2. Marcin Sobiejuski h. Dolęga

( - 1520)

13/11. MAŁGORZATA

x Jakób Podoski h. Junosza

14/11. JADWIGA

x Jan Zakrzewski h. Jastrzębiec

( - żył 1496)

Sędzia ziemski krakowski

15/11. DOROTA

x Zygmunt Mniszewski h. Lubicz

16/11. JAN

Student uniwersytetu krakowskiego 1473 r., proboszcz w Białotarsku.
W 1491 wziął kilku włościan w Krasnem i wieś Niesiobędy. W 1492 odstąpił swój dział bratu Andrzejowi

17/11. ANDRZEJ

( - Bukowina, 1497)

W 1491 wziął część Krasnego. Po śmierci brata JAKÓBA otrzymał Zalesie

x Aleksandra Dzierzgowska

18/11. JAKÓB

W 1491 wziął Zalesie

VI pokolenie

19/17. ZOFIA

x Stanisław Święcicki h. Jastrzębiec

20/17. MAGDALENA

x Wojciech Koziebrodzki h. Bolesta

( - przed 1573)

21/17. JAN

( - 1546)

Podstoli wyszogrodzki, stolnik ciechanowski 1542.

x Katarzyna z Murowanego Mniszewa Mrokowska

22/17. MIKOŁAJ

( - żył 1545)

Doktor św. Teologii, sufragan włocławski, obecny na soborze Trydenckim, kanclerz Zygmunta, gdy był księciem głogowskim. Pochowany w Krasnem.

VII pokolenie

23/21. ANNA

x 1. Piotr Szydłowski h. Lubicz

x 2. Lanckoroński h. Zadora

24/21. BARBARA

( - żyła 1548)

x Łukasz Komorowski h. Bożawola

( - żył 1548)

Syn Stanisława. Z powiatu ostrowskiego. Zabezpieczył posag żonie na Siedlcu, Grandach i Kozikach.

25/21. DOROTA

x 1. Jakób Pczeński [Przeniński]

x 1571 2. Stanisław Brzeski h. Prawdzic

chorąży wyszogrodzki

26/21. EUFEMIA

x Stanisław Łossowski [Lossowski] h. Szeliga

27/21. MIKOŁAJ

( - między 5 października a 2 listopada 1576)

Student Akademii Krakowskiej 1531, proboszcz w Krasnem i Zielonej, 17 stycznia 1554 kanonik łowicki, 31 sierpnia 1557 kanonik gnieźnieński 1557 roku, przed 1566 kustosz kruszwicki, czerwiec 1572 kanonik krakowski, sekretarz królewski, doktor św. Teologii.

28/21. WOJCIECH

( - 1590)

zob. Gałąź starsza

29/21. FRANCISZEK

(Krasne?, 10 kwietnia 1525 (1522?) - Bodzencin, 16 marca 1577)

Uczył się w gimnazjum w Zgorzelcu, w Wittenberdze. Z początkiem półr. zim. 1541/2 zapisał się na Uniwersytet Krakowski, w 1551 studiował na uniwersytecie w Bolonii. Doktor obojga praw (4 czerwca 1551, Rzym).
Sekretarz prymasa Mikołaja Dzierzgowskiego. I poł lat 1550-ch archidiakon kaliski, zapewne kanonik łucki i łowicki, 1555 kanonik krakowski, 31 sierpnia 1556 kanonik gniźnieński. Ok. 1560 sekretarz królewski. 1568-1574 prepozyt płocki. 12 stycznia 1569 (nieoficjalnie 4 sierpnia 1568) - 6 kwietnia 1574 podkanclerz koronny. 27 lipca 1569 archidiakon warszawski, 27 czerwca 1569 prałat poznański, przed 13 kwietnia 1570 prepozyt łomżyński, 24 kwietnia 1572 biskup krakowski (konsekrowany w Warszawie 6 stycznia 1573, ingres 18 lipca 1573).
1556 delegat kapituły gnieźnieńskiej na sejm, w 1557 i 1561 reprezentant kapituły gnieźnieńskiej na synodach (z synodu 1557 posłował do króla). W drugiej połowie 1555 i wiosną 1558 pośredniczył w Rzymie między polskiej hierarchią kościelną a kurią papieską. Poseł Zygmunta Augusta do cesarza Maksymiliana II (kwiecień 1565 - 1565, 1566 - kwiecień 1568).
W Krasnem wzniósł murowany kościół, a przy nim szpital i szkołę. Pochowany w Bodzencinie.

30/21. STANISŁAW

(Mniszew Murowany, 1534 - Kraków lub okolica, 11(lub 12) września 1598)

W półr. letn. 1550 zapisał się na Uniwersytet Krakowski. Doktor obojga praw (18 wrze!nia 1565, Rzym).
Przed 1562 archidiakon łęczycki, kanonik łowicki przed 1562 i gnieźnieński 1562 r., sekretarz królewski 1566 r. i regent kancelaryi mniejszej koronnej, za podkanclerstwa Franciszka, 1568 scholastyk gnieźnieński, 1571 kustosz p;łocki i kanonik krakowski, 1573 kanonik warszawski i sandomierski, wiosna 1573 archidiakon krakowski. Sierpień 1591 wikariusz i oficjał generalny diecezji krakowskiej.
W połowie 1565 posłowal do Rzymu jako wysłannik polskiego duchowieństwa. Poseł na sejmy 1566 i 1574 (koronacyjny) od kapituły gnieźnieńskiej, 1572, 1573 (konwokacyjny), 1582 od kapityły krakowskiej, na sejmik generalny małopolski 1576, na synody piotrkowskie 1577 i 1589, na Trybunał Koronny 1590. 1584 poseł królewski na sejmik proszowski. 1580 uczęstniczył w generalnej komisji granicznej polsko-węgierskiej.
Fundator bursy Krasińskich. Pochowany w katedrze krakowskiej.

31/21. ANDRZEJ

( - 1588)

zob. Gałąź młodsza

 

Назад   Главная страница

 

© А.А.Бовкало bovkalo@mail.ru

Последнее обновление 29 февраля 2004 года