Rambler's Top100

KRASIŃSKI

Linia Opinogórska

X pokolenie

1(8/1). FELICJAN (vel FELIKS) ( - 1719)

Jako podkomorzy ciechanowski, podpisał, z województwem płockiem i ziemią ciechanowską elekcyę Augusta II.
W 1700 roku otrzymał przywilej, na odbywanie jarmarków w Adamowie.
Wspólnie z synami Antonim, Stanisławem i Janem kwitował 1714 r. Pieściorowska i Turski, z odbioru sumy.

x Zofia Garczyńska h. Sas odm.

Córka Samsona Garczyńskiego h. Sas odm., chorążego chełmińskiego, i Barbary z Werdów.

XI pokolenie

2/1. ANTONI KRZYSZTOF (1668 – 1732)

3/1. STANISŁAW ( - żył 1714)

4/1. BARBARA

x Grzegorz Kucieński

5/1. JAN IGNACY ( - 1764)

Cześnik stężycki 1731, rezygnował 1752, na rzecz syna Michała Hieronima. 1762 kasztelan wiski.
Wspólnie z ojcem i braćmi kwitował 1714 r. Pieściorowska i Turski, z odbioru sumy; Antoni, Stanisław i Jan, jako bratankowie O1brychta, wojewody .mazowieckiego i Dominika, kasztelana ciechanowskiego, kwitowali Sapiehę tegoż roku.
Po śmierci Błażeja Krasińskiego otrzymał Krasne.
Pochowany w Krasnem.

x 1. Elżbieta Teresa Sołtykówna

x 2. Ewa Trojanowska h. Szeliga ( - 1760)

XII pokolenie

Od pierwszej żony

6/5. ANNA

7/5. KATARZYNA

8/5. MICHAŁ HIERONIM (1712 – 25 maja 1784)

x Aleksandra Załuska h. Junosza

9/5. ADAM STANISŁAW (4 kwietnia 1714 – Krasne, 26 listopada 1800)


Pochowany w Krasnem. Pomnik wzniesiony w 1843.

Od drugiej żony

10/5. IGNACY

x 1. 1769

MARIANNA (12/8)

x 2. 1774

Agnieszka (Anna) Potkańska h. Brochwicz

XIII pokolenie

11/8. JOANNA

x Sebastyan Dłuski h. Nałęcz ( - 10 września 1807)

Syn Tomasza Dłuskiego h. Nałęcz (ok. 1713 – 1800), podkomorzego lubelskiego, i Klary z Olędzkich. Wychowany we Francji. W w r. 1764 (lipiec — październik) odbył misję do Paryża celem załatwienia zatargu między rządem francuskim i prymasem łubieńskim, wyrobienia Stanisławowi Augustowi uznania godności królewskiej i przygotowania wymiany poselstw. Misja ta nie miała powodzenia.
W r. 1766 wykupił od Nowosielskiego starostwo łukowskie oraz majątek Cieszkowiznę.
Wchodził w stosunki z konfederatami barskimi. W r. 1772 jeździł do Cieszyna na spotkanie wracającego z Turcji teścia.
Poseł na sejmy 1778 i czteroletni 1788—92. Na tym ostatnim zainicjował 3 stycznia 1791 wraz z Sewerynem Potockim i J. Czartoryskim “wyznaczenie deputacji do Zbioru praw sądowych i ułożenia Codicis judiciaries”; w deputacji tej brał udział od października do marca r. 1792 i podjął się z Józefem Szymanowskim, ks. Piramowiczem i Piattolim zredagowania księgi II, o przestępstwach, zbrodniach i karach jako też o procesie kryminalnym.
Szambelan królewski.
Kapitan wojsk koronnych.

Lit.: Konopczyński Władysław. Dłuski Sebastian // Polski Słownik Biograficny. T. 5/3. Z. 23. S. 197.

12/8. MARIANNA

x 1. Kazimierz Jordan h. Trąby

2. 1769

IGNACY (10/5)

13/8. ADAM ( - po 1805)

1762 starosta ciechanowski.
W 1791 r. był komisarzem cywilno-wojskowym ziemi ciechanowskiej.
Kawaler orderu Św. Stanisława 1792.
Wspólnie z ojcem, zeznał pewien kontrakt z Wodzińskim. 1806 r. cedował pewną sumę Noffokowi.
Dziedzic Krasnego.
Pochowany w Krasnem.

x Katarzyna Burska h. Jastrzębiec

Pochowana w Krasnem.

14/8. ANIELA ( - 1830)

Kwitowała brata Adama 1800 r., z odbioru 60,000 flor.

15/8. JAN (1756 – 1 marca 1790)

x Antonina Anna Czacka h. Świnka ( - 27 lipca 1834)

Od drugiej żony

16/10. ANNA ( - 13 czerwca 1813)

x 1. Kazimierz Walicki h. Łada

x 2. 1795

Mikołaj Deodatus Kajetan Bronikowski h. wł. (6 stycznia 1767 – 23 stycznia 1817)

XIV pokolenie

17/13. MARTA ( - 1806)


Pochowana w Krasnem.

18/13. KONSTANTY ( - 1810)


Pochowany w Krasnem.

19/13. JOANNA ( - 20 kwietnia 1838)

Pochowana w Krasnem.

x Krasne, 13 czerwca 1819

hr. AUGUST ROCH JÓZEF ADAM (Modłe, 1797 – Krasne, 1857)

Pochowany w Krasnem.

20/15. WICENTY ([30 stycznia 1783] – Warszawa, 24 listopada 1858)


Pochowany w Opinogórze.

x Warszawa, kościół św. Krzyża, 13 września 1803

Maria Urszula ks. Radziwiłłówna h. Trąby (30 września 1779 - Warszawa, 12 kwietnia 1822)

21/15. syn

XV pokolenie

22/20. LAURA ANTONINA (3 kwietnia 1804 – 3 kwietnia 1804)

23/20. HELENA (2 października 1806 - 2 października 1806)

24/20. hr. NAPOLEON STANISŁAW ADAM FELIKS ZYGMUNT (Paris, 19 lutego 1812 - Paris, 23 lutego 1859)


Pochowany w Opinogórze.

x Dresden 26 lipca 1843

Elżbieta Franciszka hr. Branicka h. Korczak (Tomaszpol, 15 stycznia 1820 - Kraków, 15 maja 1876) [2 v. Paris, 10 maja 1860, Ludwik Józef Adam hr. Krasiński (Krasne, 26 sierpnia 1833, Krasne – Warszawa 21 kwietnia 1895)]

XVI pokolenie

25/24. hr. WŁADYSŁAW ADAM WINCENTY (Warszawa, 27 września 1844 - Mentone, 6 lutego 1873)


Pochowany w Opinogórze.

x Krzeszowice, 20 czerwca 1868

Róża hr. Potocka h. Pilawa (Kraków, 7 stycznia 1848, - Rogalin, 21 sierpnia 1937) [2 v. Krzeszowice, 30 czerwca 1887: Edward Aleksander hr. Raczyński h. Nałęcz (Dresden, 21 stycznia 1847 - Kraków, 6 maja 1926)]

26/24. hr. ZYGMUNT WINCENTY JERZY AUGUST ALEKSANDER (Nice, 28 czerwca 1846 - Paris, 22 luego 1867)


Pochowany w Opinogórze.

27/24. hr. MARIA BEATRIX ELŻBIETA ANNA KRYSTYNA ZOFIA KATARZYNA RÓŻA TERESA (Warszawa, 24 lipca 1850 - Trydent, 24 sierpnia 1884)


Pochowana w Rogalinie.

x Warszawa, 9 kwietnia 1884

Edward Aleksander hr. Raczyński h. Nałęcz (Dresden, 21 stycznia 1847 - Kraków, 6 maja 1926)

28/24. hr. ELŻBIETA (Warszawa, 20 sierpnia 1853 - Złoty Potok, 12 września 1857)


Pochowana w Złotym Potoku.

XVII pokolenie

29/25. hr. ADAM MARIA WłADYSłAW ZYGMUNT WINCENTY FRANCISZEK LUDWIK (Kraków, 22 listopada 1870 - Ospedaletti, 17 stycznia 1909)

x Wien, 28 października 1897

Wanda Maria Emilia hr. Badeni h. wł. (Lwów, 29 sierpnia 1874 - Kraków, 3 grudnia 1950) [2 v. Lwów, 9 stycznia 1912: Zygmunt hr. Zamoyski h. Jelita (Krzeszowice, 26 kwietnia 1875 - Karlsbad, 19 września 1931)]

Córka Kazimierza hr. Badeni i Marii ze Skrzyńskich h. Zaremba.

30/25. hr. ELŻBIETA RÓŻA MARIA ZOFIA KATARZYNA KSAWERA (Warszawa, 22 marca 1872 - Wien, 21 maja 1906)

x Warszawa, 14 czerwca 1894:

Jan hr. Tyszkiewicz h. Leliwa (1867 - Davos Platz, 18 grudnia 1903)

31/25. hr. ZOFIA MARIA KATARZYNA TERESA (Zakopane, 29 czerwca 1873 - Zakopane, 9 września 1891)


Pochowana w Opinogórze.

 

Назад   Главная страница

 

© А.А.Бовкало bovkalo@mail.ru

Ostatnia modyfikacja 9 marca 2021 roku

 

Сайт входит в состав Петербургский Генеалогический Портал