Rambler's Top100

KRASIŃSKI

Gałąź młodsza

VII pokolenie

1(31/21). ANDRZEJ ( - 1588)

x Katarzyna Czernicka h. Jastrzębiec ( - żyła 1581)

VIII pokolenie

2/1. DOROTA

x 1. Wojciech Michowski h. Rawicz

Łowczy lidzki.

x 2. Jan Wodyński h. Kościesza ( - 1616)

3/1. JAN ANDRZEJ (Szczuki, 14 sierpnia 1550 – Kraków, 13 kwietnia 1612)

4/1. STANISŁAW (1558 – 1 lutego 1617)

5/1. FRANCISZEK ( - 1603)

x 1. Katarzyna Kołozębska h. Kościesza

x 2. Zofia (Dorota) Niemojewska h. Rola

6/1. ANNA

x N Radzanowski h. Prawdzic

IX pokolenie

7/4. ZUZANNA

x 1622

Paweł Niewiarowski h. Lubicz

8/4. ELŻBIETA

x Jerzy Kucieński (Kuciński) h. Ogończyk

Syn Stanisława Kucieńskiego. Obierał 1617 r. plenipotentów w Przedczu, a 1628 r. otrzymał konsens na nabycie starostwa kruszwickiego od Grabskiego.

9/4. ZOFIA ( - 1642/3)

x 1. Mikołaj Ligęza h. Półkozic ( - maj 1637)

x 1639/40

Krzysztof Ossoliński h. Topór (28 kwietnia 1587 – 24 lutego 1645)

10/4. KATARZYNA ( - nie żyła 1664)

x 1. Andrzej Rusiecki h. Rawicz

x 1621

2. Tomasz Kazimirski h. Rogala ( - 1667)

11/4. DOROTA

x Piotr Kosmaczewski h. Jastrzębiec

12/4. DOMINIK

13/4. ALEKSANDER

14/4. ALEKSANDER

15/4. WOJCIECH ( - 1661)

16/4. FRANCISZEK

x N Rylska h. Ostoja

17/4. STANISŁAW ( - 1654)

x 1. Katarzyna Szczawińska h. Prawdzic

x. 2. Teodora Grzybowska h. Prus II

Córka Stefana Dobrogosta Grzybowskiego h. Prus II ( - po 1643), kasztelana Lubelskiego, i Marii Joanny bar. Petingerówny.

x 3. Barbara Noskowska h. Łada

18/4. GABRIEL

19/4. JAN KAZIMIERZ (7 sierpnia 1607 (1602) – 28 marca 1669)

20/4. LUDWIK

21/4. ANDRZEJ

22/5. EMERENCYANNA

x Stanisław Grzybowski h. Prus

23/5. ANNA

x Paweł Garwaski h. Grzymała

24/5. DOROTA

x Jan Karnicki h. Jastrzębiec

25/5. KATARZYNA

x 1. Grzegorz Kretkowski h. Dołęga

x 2. Władysław Sierakowski h. Ogończyk

X pokolenie

Od pierwszej żony

26/17. CECYLIA

27/17. ANNA ( - po 1700)

x przed 1670

Stefan Gembicki h. Nałęcz ( - 1693/3 [wg PSB - 1695])

Syn Pawła Gembickiego h. Nałęcz, kasztelana łęczyckiego, i Barbary Rozrażewskiej, kasztelanki międzyrzeckiej. W r. 1664 występował jako chorąży płocki; 1669 kasztelan rogoziński, 1676 kasztelan płocki.
1661, 1662 poseł na sejm z województwa łęczyckiego.
1661 rotmistrz pospolitego ruszenia z powiatu brzezińskiego przeciw swawolnikom.
1663 marszałek sejmiku średzkiego, poseł z tegoż sejmiku w r. 1667 i 1670.
Na sejmie 1670 r. mianowany komisarzem do rozgraniczenia powiatów międzyrzeckiego i wałeckiego od margrabstwa brandenburskiego.
W r. 1672 pod Gołębiem i Lublinem zaprzysiągł generalną konfederację przy królu. Poseł od króla Michała wraz z Jakubem Wojciechem Szczawińskim, wojewodą inowrocławskim, Samuelem Leszczyńskim, oboźnym koronnym, i czterema innymi posłami do wojska koronnego, związanego przysięgą pod Szczebrzeszynem, z grzeczną i łaskawą instrukcją.
W r. 1674 generalną konfederacją warszawską wybrany deputatem z senatu do trybunału skarbowego w Radomiu. Podpisał też wówczas gen. konfederację z zastrzeżeniem praw Kościoła katolickiego i Akademii Krakowskiej.
Na sejmie koronacyjnym 1676 r. naznaczony ponownie do komisji granicznej między Koroną a margrabstwem brandenburskim.
1679 marszałek trybunału koronnego.
Posiadał dwór w Warszawie przy ul. Długiej oraz liczne dobra.

Lit.: Przyboś Adam. Gembicki Stefan // Polski Słownik Biograficzny. T. VII/4. Z. 34. S. 381-382.

28/17. MARIANNA

x Stanisław Zaremba h. wł. ( - 1685)

29/17. MIKOŁAJ

30/17. WŁADYSŁAW ( - po 1679)

31/17. JAKUB ( - 1660)

x Joanna Olędzka h. Rawicz

Od drugiej (trzeciej ?) żony

32/17. JAN ( - po 1657)

Od trzeciej żony

33/17. JÓZEF ( - po 1680)

 

Назад   Главная страница

 

© А.А.Бовкало bovkalo@mail.ru

Ostatnia modyfikacja 20 września 2011 roku

 

Сайт входит в состав Петербургский Генеалогический Портал