Rambler's Top100

KRASIŃSKI

Linia Litewska

I pokolenie

1. STANISŁAW

II pokolenie

2/1. TOMASZ ( - żył 1717)

x (już 1703)

HELENA GROCHOLSKA h. Syrokomla

III pokolenie

3/2. MIKOŁAJ ( - żył 1747, nie żył 1753)

Starosta homelski i propojski.

x Kojdanów, 19 lutego 1709

ZOFIA SIENNICKA h. Bończa (ochrzczona 4 maja 1694 - 3 maja 1751)

Stolnikówna chełmska.
Pochowana 22 września.

IV pokolenie

4/3. REGINA MARIA (ochrzczona 23 1712 - pochowana 19 stycznia 1775)

5/3. ALEKSANDRA (ochrzczona 29 lipca 1715 - pochowana 23 stycznia 1774)

x (już 1733)

LUDWIK baron SZRETTER

6/3. KONSTANCJA (ochrzczona 1 września 1716 - nie żyła 6 lutego 1764)

x Laskowicze, 24 stycznia 1741:

MARCJAN OTTENHAUZ h. Kielich Kościelny i Bończa (około 1712 - Kajszówka, 6 czerwca 1793)

Syn Jana Ottenhauza i Jadwigi ze Szwykowskich. W latach 1747-1764 podkomorzyc derpski, a w 1793 r. tytułowany podkomorzym derpskim, w tym samym roku patron zboru ostaszyńskiego.

7/3. KATARZYNA (ochrzczona 1 lipca 1720 - )

8/3. ANNA LUDWIKA (ochrzczona 14 października 1721 w Porzeczu - pochowana 2 września 1756 w Ostaszynie)

x Laskowicze, 1743:

STEFAN OLĘDZKI h. Rawicz ( - pochowany 23 kwietnia 1763 w Kopylu)

Starosta sitnicki 1745-1763.

9/3. BOGUSŁAW (1724 - nie żył 17 lipca 1798)

Starosta pokulbicki 1750, starosta nowosiołkowski [1753?]1763-1765.
Właściciel dóbr Jeromina, odziedziczonych po ojcu.

x 1. Wilno, 18 lutego 1749:

ANNA HENRIETTA SZRETTER ( - pochowana w Słucku 18 października 1758)

x 2. Kopysie, 18 stycznia 1763:

DOROTA WOŁK ŁANIEWSKA (ochrzczona w Bukorze 4? kwietnia 1748)

10/3. TOMASZ (ochrzczony 12 października 1725 w Bielewiczach - żył 20 marca 1767 (w 1768?))

x (już 1756):

JOANNA (JADWIGA) GRUŻEWSKA h. Lubicz ( - pochowana w Ostaszynie 31 marca 1763)

11/3. STEFAN KAZIMIERZ (ochrzczony 25 stycznia 1727 w Laskowiczach - )

12/3. JAN (ochrzczony 13 lipca 1728 w Laskowiczach - pochowany 21 lutego 1763)

x (już 1753):

ELŻBIETA (JOANNA) SZRETTER

V pokolenie

13/9. STANISŁAW AUUST (ochrzczony 15 stycznia 1750 w Zahalu - )

Kapitan wojsk rosyjskich.

14/9. TOMASZ MIKOŁAJ (ochrzczony 12 sierpnia 1753 w Zahalu - )

Kapitan wojsk rosyjskich.

x Jeromina, 29 października 1790:

MARIA KORWIN-KRASIŃSKA

15/9. ALEKSANDRA ELŻBIETA (ochrzczona 17 października 1754 w Zahalu - )

16/9. KONSTANCJA JADWIGA (ochrzczona 8 lutego 1757 w Zahalu - żyła 23 stycznia 1805)

17/9. JAN STEFAN (ochrzczony 6 czerwca 1757 w Laskowiczach - )

18/9. JOANNA ZOFIA (ochrzczona 6 czerwca 1757 w Laskowiczach - )

19/9. ALEKSANDER MARCIN (ochrzczony 21 stycznia 1765 w Laskowiczach - )

x KATARZYNA ZAREMBA ( )

20/9. KATARZYNA JOANNA (ochrzczona 9 marca 1766 w Laskowiczach - )

x Laskowicze, 28 grudnia 1798:

JOACHIM PRUSZANOWSKI

Podsędek powiatu Bielickiego.
Katolik.

21/9. ZOFIA REGINA (ochrzczona 20 listopada 1768 w Laskowiczach - 6 stycznia 1800 w Zaroju)

x Laskowicze, 14 maja 1793:

FELICJAN ZAREMBA h. Zaremba ( - źył 25 maja 1802)

W 1793 kapitan pruski, w 1794 1802 kapitan wojsk rosyjskich.

22/9. LUDWIKA MARIA (ochrzczona 12 marca 1772 w Dołmatowszczyznie - )

23/9. JAN ( ) (około 1771 - )

24/10. MARIA HENRIETTA (ochrzczona 7 września 1756 w Dołmatowszczyznie - )

25/10. ZOFIA HELENA (ochrzczona 12 września 1757 - pochowana 4 stycznia 1758)

26/10. JAN MARCIN (ochrzczony 16 listopada 1758 w Dołmatowszczyznie - )

Major.

x EWA

27/10. ALEKSANDRA KONSTANCJA (ochrzczona 1 1760 Dołmatowszczyznie - )

28/10. BOGUSŁAW (około 1761 - pochowany 25 kwietnia 1763)

29/10. STEFAN BOGUSŁAW (ochrzczony 1 1762 w Dołmatowszczyznie - )

30/12. ALEKSANDRA KONSTANCJA (ochrzczona 22 1753 w Zahalu - )

31/12. ANIELA ELŻBIETA (6 marca 1755 - 12 stycznia 1782)

x w Zahalu, 25 lutego 1772:

DANIEL WOŁK ŁANIEWSKI ( - Mohylów, pochowany 25 stycznia 1784)

1772 major lejb-regimentu karabinjerów gwardyi litewskiej I. K. M.

32/12. BOGUSŁAW SAMUEL (ochrzczony 25 maja 1756 w Laskowiczach - )

33/12. JAN

x ELŻBIETA SOKOŁOWSKA

34/12. MACIEJ (1769 - )

x 2 (juź 1799): EWA DYBOWSKA

VI pokolenie

35/14. MIKOŁAJ

36/14. WALERIAN

37/26. BOHDAN

38/26. JULIA

39/26. DARJA

40/26. ALEKSANDER ( )

41/33. IGNACY (Wilno, 3 marca 1791 - )

x MARCJANNA OBELUN

42/34. KAROLINA (1792 - )

43/34. LUCYNA (1794 - )

44/34. IGNACY PATRICJUSZ (Jaguczany, 20 marca 1797 - )

x PETRONELLA DACKIEWICZ

45/34. ANTONI (Jaguczany, 1799 - )

x AGATA

VII pokolenie

46/37. (ALEKSANDER)

47/40.

48/40.

49/40.

50/41. PIOTR LUDWIK ALOJZY

51/44. AMBROŻY (Jotejki, 10 grudnia 1840 - )

52/45. PIOTR (Taboriszki, 19 lutego 1823 - )

x ANNA DMITROWSKA

Ł

VIII pokolenie

53/46. (12 1848 - )

54/46. (15 1852 - )

55/46. (26 1855 - )

56/46. ( 1858 - )

57/46. (22 1861 - )

58/46. ( 1862 - )

58/46. ( 1862 - )

59/46. ( 1867 - )

60/46. (6 1875 - )

61/46. (16 1876 - )

62/46. (16 1884 - )

63/52. WŁADYSŁAW PIOTR (18 stycznia 1848 - )

IX pokolenie

65/55. ( 1886 - )

x N

66/55. ( 1887 - )

x N

67/55. (31 1888 - )

x N

68/55. (1890 - )

.

x N

69/55. (17 1891 - )

x N

70/55. (8 1900 - )

x N

71/64. JADWIGA ( ) (31 stycznia 1901 - )

x N

72/64. STEFANIA ( ) (15 lipca 1902 - )

x N

 

  

 

© .. bovkalo@mail.ru

Ostatnia modyfikacja 17 maja 2021 roku