Rambler's Top100

ПОЛЬША

Выпускники духовной семинарии в Варшаве
1954-2000 гг.

 

Выпуск 1954 года

Bliźniuk Mikołaj
Filimoniuk Andrzej
Konach Anatol
ks. Kosacki Piotr
Osipowicz Jerzy
Pugacewicz Wincenty
ks. Rusinowicz Aleksy
Szychiewicz Stefan
Wojciuk Józef
Zabrocki Bazyli
ks. Doroszkiewicz Konstantyn
ks. Doroszkiewicz Włodzimierz
ks. Nesterowicz Aleksy
Niewdach Aleksander


Выпуск 1955 года

Białomyzy Włodzimierz
Chodyrew Jerzy
Chomczyk Michał
Czyżewski Witalis
Domoracki Borys
ks. Gołowczyński Mikołaj
Jarocewicz Lewkiusz
Rogozin Paweł
Jakimiuk Stefan
Kozłowski Rościsław
Sezonow Jan 
Tofiluk Leoncjusz
Zduniuk Włodzimierz
ks. Bliźniuk Włodzimierz
ks. Stalbowski Sergiusz


Выпуск 1956 года

Bołtromiuk Jan
Bracki Piotr
Dejneko Mikołaj
Janowski Aleksander
Kochan Włodzimierz
Łysynkiewicz Józef
Ostaszewski Grzegorz
Salej Daniel
Szabelan Mikołaj
Szepielow Aleksy
ks. Juźwuk Jan
ks. Potapczuk Mikołaj


Выпуск 1957 года

Berezowiec Andrzej
Chodak Włodzimierz
Czurak Mikołaj
Fiedoruk Anatol
Hrycuniak Michał
Kalinowski Bazyli
Ławreszuk Anatol 
ks. Makal Aleksander
Nielipiński Eugeniusz
Niesteruk Eugeniusz
Nowik Eugeniusz
Sorokosz Jan
Szydłowski Anatol
Topolewski Mikołaj
Wawreniuk Andrzej
Jaroszuk Aleksander


Выпуск 1958 года

Fiedoruk Jan
Kuprianowicz Włodzimierz
Lewicki Eugeniusz
Sidorski Mikołaj
Słokotowicz Mikołaj
Subotko Aleksy
Wasiluk Teodor
Żuk Michał
Chilimoniuk Aleksander (z)
ks. diakon Wiszenko Aleksander (z)


Выпуск 1959 года

Bańkowski Mikołaj
Goworko Włodzimierz
Nikitiuk Piotr
Puczko Jan


Выпуск 1960 года

Boreczko Jerzy
Cybuliński Włodzimierz
Dubec Aleksander
Kiełbaszewski Mikołaj 
ks. Nigierewicz Bazyli
Popławski Piotr
Sosna Grzegorz
ks. Szklaruk Bazyli
Zabrocki Jan


Выпуск 1961 года

Anchimiuk Jan
Czapiuk Eugeniusz
Karczewski Stefan
Kondratiuk Jan
Parfien Włodzimierz
Roszczenko Bazyli
Trusiewicz Włodzimierz
ks. diakon Kiryk Anatol (z)


Выпуск 1962 года

Hnatow Jerzy
Hnatow Piotr
Jakubowski Włodzimierz
Mackiewicz Jerzy
Misiejuk Grzegorz
Nikitiuk Mikołaj
Olesiuk Walenty
Szyryński Grzegorz
Źeleźniakowicz Arseniusz
Filipczuk Jan
ks. Sienkiewicz Atanazy


Выпуск 1963 года

Buciora Jarosław
Martyniuk Piotr
Senejko Jerzy
Siwiec Paweł
Stepaniuk Grzegorz
ks. Fedasz Anatol
Szurbak Jerzy


Выпуск 1964 года

Bańkowski Sergiusz
Iljaszuk Mikołaj
Jakoniuk Grzegorz


Выпуск 1965 года

Bogus Włodzimierz
Łukaszuk Michał
Seńcio Bogdan
Wasieczko Michał
Wawryszewicz Mikołaj
Kozłowski Mikołaj


Выпуск 1966 года

Kosakowski Eugeniusz
Trochanowski Piotr
Wysocki Aleksander


Выпуск 1967 года

Antosiuk Walerian
Jaroszuk Jan
Kiryluk Marek
Łabyk Andrzej
Sawczuk Włodzimierz
Szełomow Aleksander


Выпуск 1968 года

Ignaciuk Bazyli
Kononiuk Paweł
Korch Sergiusz
Mironko Aleksander
Patejczuk Pantelejmon
Sapieżyński Jakub
Wołosiuk Włodzimierz
Jankowski Leonidas


Выпуск 1969 года

Andrejuk Bazyli
Bendza Marian
Jakimiuk Andrzej
Kaczor Michał
Kadylak Jarosław
Szumikowski Włodzimierz
Żomaczuk Eugeniusz


Выпуск 1970 года

Ostapczuk Mikołaj
ks. Mironko Jan (z)
Troć Jan
ks. Siegień Anatol (z)
Gutowski Antoni


Выпуск 1973 года

Dubiński Jan
Gałczyk Bazyli
Sajewicz Leon


Выпуск 1974 года

Dudicz Michał
Hajtko Jan
Klimuk Aleksander
Martynowicz Eugeniusz
 

Absolwenci Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z siedzibĄ w Jabłecznej

Выпуск 1975 года

Białomyzy Rościsław
Duda Julian
Imszenik Józef
Klimiuk Włodzimierz
Lewczuk Mikołaj
Prokopiuk Jan


Выпуск 1976 года

Berezniak Paweł
Borowik Mikołaj
Chlabicz lgor
Drabiuk Mirosław
Gawryluk Witalis
Gumieniak Paweł
Kos Jerzy
Litwiniuk Bazyli
Mielniczuk Mikołaj
Romańczuk Jan
Zabrocki Bazyli
Tofiluk Sławomir
Pietruczyk Jan


Выпуск 1977 года

Czapko Antoni
Dmitruk Jarosław
Doroszkiewicz Bazyli
Dubec Bazyli
Jacewicz Wiktor
Konach Wsiewołod
Martynowicz Dymitr
Minajew Paweł
Niegierewicz Michał
Podolec Mikołaj
Rusinowicz Alim


Выпуск 1978 года

Andrejuk Jerzy
ks. Bondaruk Konstanty
Brynkiewicz Mirosław
Chodakowski Mirosław
Charytoniuk Piotr
Dejneko Mikołaj
Janiel Wiaczesław
Kalina Mikołaj
Karpiuk Leon
Konach Anatol
Konachowicz Aleksander
Krawczuk Wiaczesław
Kulik Mikołaj
Łukaszuk Jan
Michalczuk Włodzimierz
Popowicz Igor
Prokopiuk Jan
Sitkiewicz Józef
Strach Eustachy
Surel Aleksander
Tofiluk Jerzy


Выпуск 1979 года

Barszczewski Jan
Daniluk Anatol
Hajduczenia Anatol
Ignatowicz Jerzy
Łomaszkiewicz Wiktor 
Plewa Jan
Sidoruk Mikołaj
Zabrocki Eugeniusz


Выпуск 1980 года

Białomyzy Mikołaj
Citko Andrzej
Chodakowski Eugeniusz
Chwojko Sławomir
Fiedorczuk Jan
Hajduczenia Mikołaj
Korzun Eugeniusz
Maksymiuk Anatol
Oreszuk Mirosław
Popławski Andrzej
Piruta Jan
Szymaniuk Anatol
Zbirowski Włodzimierz


Выпуск 1981 года

Boublej Andrzej
Charytoniuk Jerzy
Domaracki Wiaczesław
Fiedoruk Anatol
Godun Jarosław
Łapiński Mikołaj
Mayer Sławomir
Packiewicz Roman
Skowroński Eugeniusz
Urbanowicz Stefan
Weremiejuk Teodor
Wowniuk Józef
Klimiuk Mikołaj


Выпуск 1982 года

Antonowicz Jan
Bołtryk Sławomir
Hasiuk Jerzy
Ignaciuk Jerzy
Konach Mikołaj
ks. Krańczuk Jerzy
Kulik Jan
Markiewicz Mikołaj
Tomaszewski Mirosław
Siwko Ryszard
Siwko Jerzy (z)


Выпуск 1983 года

Bójko Eugeniusz
Całpiński Józef
Dubec Jan
Owsieniuk Mikołaj
Plis Jerzy
Szczur Jerzy
Troć Jan
Łapiński Eugeniusz
ks. Ackiewicz Jerzy
Martyniuk Anatol


Выпуск 1984 года

Andrejuk Aleksy
Czurak Jerzy
Dmitruk Jan
Gawryluk Walenty
Jarocewicz Sławomir
Korowaj Mirosław
Kulik Aleksander
Lenczewski Piotr (w)
Łomaszkiewicz Sławomir
Smoktunowicz Waldemar
Stepaniuk Jan
Szeszko Leonid
Nielipiński Andrzej
Troć Sławomir
Tyszuk Władysław
Wojciuk Leszek Aleksy
Zdrojewski Eugeniusz
ks.Tokajuk Anatol (z)
ks. Karpiuk Jan (z)
ks. Szajkowski Wiktor (z)


Выпуск 1985 года

Bogacewicz Jerzy
Bołtryk Piotr (z)
Charkiewicz Jerzy
Kabura Antoni
Jakimiuk Marek
Kaniuk Janusz (w)
Kondratiuk Sławomir
Martyniuk Andrzej
Masajło Władysław
Niesteruk Piotr
Ostapkowicz Mirosław
Pasieka Michał
Popławski Andrzej (w)
Szmydki Jan


Выпуск 1986 года

Awksietijuk Mirosław (w)
Dobosz Aleksander
Kondratowicz Roman
Łysynkiewicz Aleksander
Minko Andrzej (w)
Mruk Stefan
Siwierski Jan
Androsiuk Michał (z)
Podgajecki Eugeniusz (z)


Выпуск 1987 года

Bowtruczuk Sergiusz
Ciołka Dariusz
Fiedoruk Sławomir
Grygiewicz Jarosław
Jermołaj Mirosław
Ochrymiuk Jerzy
Iwaniuk Eugeniusz (z)
ks. Kulik Mirosław (z)


Выпуск 1988 года

Awksietijuk Sławomir
Dmitruk Jerzy
Fiedonik Władysław
ks. Jarmocik Anatol
Kulik Aleksy
Kuryłowicz Aleksy
Malinowski Aleksander 
Omieljańczuk Sławomir
Pawluczuk Andrzej
ks. Pugacewicz Andrzej
Romaniuk Arkadiusz
Tarasiewicz Eljasz
Tetiurka Wiktor
Suszczenia Aleksander (z)
ks. Gacuta Jan(z)
ks. Suszcz Eugeniusz (z)
Kwoka Andrzej (w) 


Выпуск 1989 года

Bołbot Andrzej
Charidewicz Witold
Fiedorczuk Eugeniusz
Godun Adam
Lipiński Jan
Łomaszkiewicz Michał
Łoś Andrzej
Malisz Jerzy
Sawicki Adam
ks. hieromnich Rafael (Żuk)
Sawicki Doroteusz
ks. hieromnich Gabriel (Giba) (w z)


Выпуск 1990 года

ks. Chodakowski Mikołaj (z)
Ciuchaj Michał
Dubec Roman
Juszkiewicz Piotr
Kaczan Andrzej
Kirda Bogdan (z)
Koziejuk Ireneusz
Leończuk Witalis 
Łoś Jarosław (z)
Markiewicz Michał
Mironko Arkadiusz (z)
Oreszuk Jarosław
Osiennik Jerzy
ks. diakon Pytel Jerzy (z)
Snarski Piotr
Sokołowski Arkadiusz
Worhacz Lubomir
Zielepucha Arkadiusz
Pawluczuk Jerzy
Sapieżko Eugeniusz
Jakimiuk Marek (w)
Kos Andrzej (w)
Nikitiuk Paweł (w)
Opolski Andrzej (w)


Выпуск 1991 года

Chomaciuk Włodzimierz
Feleńczak Julian
Kuźma Andrzej
Nos Jarosław (z)
Dudra Andrzej
Fionik Doroteusz (z)
Oniszczuk Piotr (z)
Sacharczuk Andrzej (z)
Bryk Tomasz (w)
Karpiuk Aleksander (w)
Kulik Jerzy (w)
Leoniuk Jarosław (w)
Łuciuk Mirosław (w)
Mokrauz Jerzy (w) 


Выпуск 1992 года

Betlejko Jerzy
Bosak Bazyli
Iwaniuk Andrzej
Kiryluk Piotr
Kononiuk Piotr
Kulik Jan
Lewczuk Adam (z)
Lewczuk Tomasz
Łapiński Paweł
Nazaruk Piotr
Pagór Jarosław
Pupczyk Piotr (z)
Sapieżyński Anatol
Siegień Igor
Sawczuk Bazyli
Smoktunowicz Jerzy
Wołkowycki Jan
Wróblewski Jan (z)
ks. hieromnich Paisjusz (Martyniuk)


Выпуск 1993 года

Barańczuk Arkadiusz
Busłowski Andrzej
Kazimiruk Jan
Kulik Jerzy
Klubowicz Grzegorz
Martynowicz Mirosław
Misiejuk Andrzej
Misijuk Adam
Nikolski Piotr
Sterlingow Paweł
Wawreniuk Marek 
Wojciuk Tomasz
Pankowski Jerzy
Gocko Marek
Lewczak Mirosław
Kochan Sławomir


Выпуск 1994 года

Cyrkun Tomasz
Jakimiuk Piotr
Niczyporuk Mirosław


Выпуск 1995 года

Bartoszewicz Adam
Godun Jarosław
Kosiński Piotr
Martyniuk Roman
Płoński Roman

Окончившие по новой системе:

Antychowicz Jarosław
Awksietijuk Janusz
Dmitruk Marek
Jaroszuk Andrzej
Jurczuk Aleksander
Kowalinskij Cyryl
Rajecki Piotr
Sorokanycz Sławomir
Świderski Mirosław
Pietkiewicz Piotr (z)


Выпуск 1996 года

ks. hierodiakon Andrzej (Borkowski)
Iwanczenkow Dionizy
Maciuka Marek 
Romańczuk Marian
Stefanowski Paweł
Stremkowski Andrzej
Syczewski Jarosław
Waszczuk Marek


Выпуск 1997 года

Jakimiuk Jan
Jakoniuk Arkadiusz
Łukaszewicz Dymitr
Ostaszewicz Marek
Sacharczuk Michał
Weremiejewicz Adam
Łubko Jarosław (z)


Выпуск 1998 года

Bołtromiuk Jerzy
Chilimoniuk Piotr
Graban Artur
Jóźwik Dariusz
Łobanowski Marek
Martynowicz Adam
Naumowicz Grzegorz
Pawluczuk Grzegorz
Siemieniuk Adam
Sołościuk Jarosław
Biełow Rustam (z)


Выпуск 1999 года

Baczyński Andrzej
Bieroza Andrzej
Bonifatiuk Marek
Drużba Marek
Dzienisiuk Adam 
Falkowski Paweł
Jóźwik Jarosław
Kiryluk Jan
Klimiuk Jerzy
Komiluk Bogdan
Maksimiuk Jarosław
Matwiejczuk Bogdan
Michalak Jarosław (z)
Wielisiejczyk Jan


Выпуск 2000 года

Aleksiejuk Artur
Bołbot Andrzej
Brzyckich Aleksy
Ciełuszecki Jarosław
Grycz Andrzej
Jurczuk Mariusz
Kondraciuk Adam (z)
ks. Kosiński Wiaczesław (z)
Kuczyński Mirosław
Litwiniuk Marek
Roszczenko Aleksander
Samoluk Paweł
Stefanowicz Adam
Tokajuk Paweł
ks. Korabiejnikow Gienadij (z)
Turek Piotr (z)
Biegluk Grzegorz (z)
Jakimczuk Jarosław (z)
Jaszczuk Jerzy(z)
ks. Ogurek Jarosław (z)


 

© А.А.Бовкало bovkalo@mail.ru

Назад   Главная страница

Последнее обновление 14 марта 2022 года

Сайт входит в состав Петербургский Генеалогический Портал