Rambler's Top100

Выпускники Варшавской духовной академии
Akademia Duchowna Warszawska
1841, 1845-1847, 1850-1852, 1854-1862 r.

 


1841 r.

Tymiński Maciej, ks. (Sandomierska)
Skupieński Franciszek, ks. (Kaliska)
Witkowski Walenty, ks. (Krakowska)
Tyszka Józef, ks. (Płocka)
Świątkowski Walenty, ks. (Podlaska)
Michałowski Alexander, ks. (Podlaska)1845 r.

Krauze Józef (Warszawska)
Gawroński Józef (Kielecko-Krakowska)
Nowakowski Michał (Kujawsko-Kaliska)
Grochalski Julian (Kujawsko-Kaliska)
Sobolewski Julian (Lubelska)
Kopeć Piotr (Lubelska)
Świątkiewicz Stanisław (Sandomierska)
Grzybowski Jan (Sandomierska)
Szykalski Paweł (Podlaska)


1846 r.

Bednarski Sylwester, ks. (Warszawska)
Dziaszkowski Ferdynand, ks. (Warszawska)
Dmowski Antoni, ks. (Warszawska)
Łasicki Szczepan, ks. (Warszawska)
Markiewicz Piotr, ks. (Kielecko-Krakowska)
Strzelkowski Józef, ks. (Płocka)
Ostaszewski Franciszek, ks. (Płocka)
Herbich Józef, diakon (Kaliska)
Stecki Józef, diakon (Augustowska)


1847 r.

Rogoziński Kazimierz, ks. (Sandomierska)
Wierzbicki Jan, ks. (Podlaska)
KręŻelski Józef, ks. (Płocka)
Czajkowski Wojciech (Kielecko-Krakowska)
Misiński Ignacy (Lubelska)
Andrzejewski Fr. (Augustowska)
Borzęcki Ignacy (Kaliska)
1850 r.

Świderski Teofil (Warszawska)
Dziubacki Jan, ks. (Warszawska)
Marciński Antoni, ks. (Warszawska)
Czajewicz Ludwik (Warszawska)
Pyzalski Feliks (Warszawska)
Sotkiewicz Antoni, ks. (Sandomierska)
Pollner Karol, ks. (Kujawsko-Kaliska)
Bieniecki Stanisław , ks. (Płocka)
Tarnowski Józef (Płocka)
Nowacki Tomasz, ks. (Podlaska)
Skrzetuski Władysław (Lubelska)


1851 r.

Wojciechowski Jan, ks. (Kaliska)
Sperowski Jerzy, ks. (Kaliska)
Grabowski Juliusz, ks. (Płocka)
Ciągliński Izydor, ks. (Sandomierska)
Stojakowski Piotr, ks. (Warszawska)
Fiok Piotr, ks. (Kielecka)
Chromiński Stanisław (Augustowska)
Tymiński Feliks, ks. (zgromadzenie ks. Franciszkanów warszawskich)


1852 r.

Pawłowski Józef, ks. (Płocka)
Wyszomirski Karol (Podlaska)
Wojno Józef (Augustowska)
Kryński Stanisław, ks. (zgromadzenie ks. Augustynianów warszawskich)
1854 r.

Ostrowski Ignacy, ks. (Warszawska)
Delert Andrzej, ks. (Warszawska)
Wacławski Jan, ks. (Warszawska)
Surdykowski Władysław, ks. (Warszawska)
Miłoszewski Jan, ks. (Warszawska)
Mikoszewski Karol, kleryk (Warszawska)
Kołaczewski Franciszek, ks. (Płocka)
Szmejter Franciszek, ks. (Płocka)
Grzybowski Józef, ks. (Lubelska)
Paśnikowski Baltazar, ks. (Lubelska)
Słapczyński Michał, ks. (Sandomierska)
Janczarski Aleksander, ks. (Sandomierska)
Lelesz Michał, ks. (Augustowska)
Rzońca Edward, ks. (Kujawsko-Kaliska)
Busiakiewicz Piotr, ks. (zgromadzenie ks. Franciszkanów)


1855 r.

Chyliczkowski Jan, ks. (Warszawska)
Nowakowski Wawrzyniec, ks. (Kielecka)
Łapinkiewicz Hippolit, ks. (Kielecka)
Nowodworski Michał, ks. (Kaliska)
SłuŻewski Ludwik, ks. (Kaliska)
Smoliński Sylwestr, ks. (Płocka)
Słabowski Paweł, ks. (Sandomierska)
Górczyński Tadeusz, ks. (Podlaska)
Dobkiewicz Władysław, kleryk (Augustowska)
Chromecki Tadeusz, kleryk (zgromadzenie ks. Pijarów)


1856 r.

Hollak Salomon (Augustowska)
Kamiński Rajmund (Kaliska)
Magnuski Władysław (Płocka)
Jaczewski Franciszek (Podlaska)
Pikalski Hippolit (zgromadzenie ks. Dominikanów)
Walkiewicz Waleryan (zgromadzenie ks. Dominikanów)
Gryglewski Justyn (zgromadzenie ks. Dominikanów)


1857 r.

Grabowski Antoni, ks. (Kielecka)
Czerniański Ludwik, ks. (Kielecka)
Śliwiński Jan, ks. (Kaliska)
Machdzicki Ludwik, ks. (Lubelska)
Kornacki Józef (Lubelska)
Jaroszewicz Antoni, ks. (Podlaska)
Rempalski Alfons, dyakon (Podlaska)
Piotrkowski Jan, ks. (zgromadzenie ks. Filipinów)


1858 r.

Jagodziński Teofil, ks. (Warszawska)
Brzeski Franciszek, ks. (Warszawska)
Polkowski Ignacy, ks. (Warszawska)
Gawroński Feliks, ks. (Warszawska)
Golian Romuald, ks. (Warszawska)
Wiśniewski Aleksander, ks. (Kaliska)
Smoleński Maciej, ks. (Płocka)
Śmiarowski Stanisław, ks. (Płocka)
Mleczek Karol, ks. (Lubelska)
Kowalski Henryk, ks. (Lubelska)
Parka Stefan, ks. (Sandomierska)
Brzozowski Kazimierz, ks. (Sandomierska)
Weloński Kazimierz, ks. (Augustowska)
Ruszkiewicz Kazimierz, ks. (Augustowska)
Bagiński Józef, ks. (zgromadzenie ks. Filipinów w Studziannej)
Gajewski Józef, ks. (zgromadzenie ks. Pijarów)
Karczewski Adolf ks. (zgromadzenie ks. Pijarów)
Krupiński Franciszek, ks. (zgromadzenie ks. Pijarów)


1859 r.

Bordkiewicz Antoni, ks. (Warszawska)
Kisielewski Ignacy, ks. (Warszawska)
Zaitz Ludwik, ks. (Kielecka)
Majewski Floryan, kleryk (Kielecka)
Patocki Paweł, ks. (Kaliska)
Górecki Wojciech, ks. (Kaliska)
Wiśniewski Wincenty, ks. (Lubelska)
Daniewski Władysław, dyakon (Lubelska)
Przybyłowski Franciszek, ks. (Sandomierska)
Jastrzębiowski Roman ks. (Sandomierska)
Mościcki Wiktor, ks. (Płocka)
Łubkowski Jakób, ks. (Podlaska)
Romanowicz Hieronim, ks. (zgromadzenie ks. Dominikanów)
Kulesza Dyonizy ks. (zgromadzenie ks. Dominikanów)
Lewandowski Aleksy, ks. (zgromadzenie ks. Augustyanianów)
Łagodziński Jozafat, ks. (zgromadzenie ks. Augustyanianów)


1860 r.

Dudrewicz Ignacy, ks. (Warszawska)
Lewandowski Stanisław, ks. (Płocka)
Jamiołkowski Stanisław, ks. (Augustowska)
Jasiński Józef, ks. (Podlaska)
Kamiński Franciszek, ks. (zgromadzenie ks. Missyonarzy)
Głuchowski Stanisław, ks. (zgromadzenie ks. Pijarów)
Cieślakowski Stanisław, ks. (zgromadzenie ks. Dominikanów)
Kopijewski Dyonizy, ks. (zgromadzenie ks. Dominikanów)
Muszyński Andrzej, ks. (zgromadzenie ks. Paulinów)


1861 r.

Dębski Wawrzyniec, ks. (Warszawska)
Grabowski Kacper, ks. (Warszawska)
Gadzinowski Michał, ks. (Warszawska)
Popławski Aleksander, ks. (Warszawska)
Skulski Stanisław, ks. (Kielecko-Krakowska)
Englisz Adam, ks. (Kielecko-Krakowska)
Wołowski Edward, ks. (Kaliska)
Jaśkiewicz Józef, ks. (Kaliska)
Lisicki Wiktor, ks. (Płocka)
Machnikowski Wojciech, ks. (Lubelska)
Paszkowski Antoni, ks. (Lubelska)
Bułhakowski Alfons, ks. (Sandomierska)
Leśniewski Antoni, ks. (Augustowska)
Pruszkowski Józef, ks. (Podlaska)
Sawicki Julian, ks. (Podlaska)

1862 r.

Jungowski Leon, ks. (Warszawska)
Zdzitowiecki Julian, ks. (Warszawska)
Loga Kazimierz, ks. (Warszawska)
Ołdakowski Julian, ks. (Płocka)
Wajczun Wincenty, ks. (Augustowska)
Strymowicz Mateusz, ks. (Augustowska)
Prawdzikowski Andrzej (zgromadzenie ks. Missyonarzy) 

© А.А.Бовкало bovkalo@mail.ru

Назад   Главная страница

Последнее обновление 28 июля 2012 года

Сайт входит в состав Петербургский Генеалогический Портал

 


  Check on Jiji.co.ke Swimming Pool Services in Kenya Best in Kenya